© Spitalul Orașenesc Lipova 2015
Spitalul Orașenesc          Lipova
      Venituri nete lunare :