© Spitalul Orașenesc Lipova 2015
Spitalul Orășenesc          Lipova

Echipa Managerială :

Manager :                                - Dr. Fânață Pavel Florin

Director medical :                   - Dr. Sas Gabriel

Dir.Fin.Contabil :                    - Ec. Onete Marioara Daniela

Consiliul de administrație :

Membrii Consiliului de administrație din cadrul Spitalului Orășenesc Lipova :

  Lupulescu Ciprian                    - președinte

  Sălășan Cristian Ioan               - membru

Jichici Iosif Mircea                     - membru

 Dr. Ghise Ramona

- membru

 Dr. Lucaci Nicoleta                     - membru

 Bălan Mirela                                - membru

Dr. Ținte Daniel

 

    

- membru fără drept de vot

 Pop Ana Loredana                      - membru  fără drept de vot

Membrii supleanți ai Consiliului de administrație din cadrul Spitalului Orășenesc Lipova :

Popa Doina

Barna Cristian