© Spitalul Orașenesc Lipova 2015
Spitalul Orășenesc          Lipova Camera de garda: